31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยเลี้ยว บ้านสระแต้ ม.5 จำนวน 1 สาย 2561

  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนทองหลาง ม.4 จำนวน 4สาย 2561

  โครงการวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ข้างทางสาธารณะบ้านหนองไฮ ม.3 จำนวน 1สาย 2561

  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย 2561

  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 2561 จำนวน 4 สาย

  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก้งคร้อ ม.ที่1 2561 จำนวน 4 สาย

  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 2561

  โครงการวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ข้างทางสาธารณะบ้านแสงเจริญ ม.11 2561

  โครงการวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ข้างทางสาธารณะบ้านศรีสง่า ม.7 2561

  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ ซอยประชาอุทิศ

  ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ระบบ 22 เควี

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคม "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตา

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.