31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องประชุม

  ประกาศ ผลพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2559

  ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ถนน สายบ้านผู้ใหญ่มาก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอ

  ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลหนองบัว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  แบบแสดงวงเงินโครงการขุดลอกคลอง สายหลังบ้านนายณรงค์ ดีรัศมี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัด

  แบบแสดงวงเงินโครงการขุดลอกคลอง สายหลังบ้านนางลำใย - บ้านนายตะวัน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  รายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

  รายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

  โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม :TCNAP ตำบลหนองสังข์ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ องค์กา

  ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ เรื่องประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 255

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.