31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาการจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางสายขลุง - พลิ้ว หมู่ที่ 1 ต

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558

  ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลเกวียนหัก สายเกวียนหัก-สุขุมวิท ซอ

  ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน(พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

  กำหนดชำระภาษีประจำปี

  ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2558

  ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2558

  ประกาศให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2558

  โครงการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

  ประกาศเรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.