31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด

  โครงการต่อต้านยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2556

  โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอาสาพัฒนาสภาเด็ก ประจำปี พ.ศ.2556

  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษ

  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระ

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ"สืบสานตำนานลูกทุ่งไทย"เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลรังกาใ

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้นอกเวลาของฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาล

  ผลการดำเนินงานด้านการเงินของอบต.หนองกี่

  

  ประกาศสอบราคา

  ประชุมชี้แจงผู้สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

  โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเสิงสาง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.