31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่1ครั้งที่2

  ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก หมู่1 ครั้งที่2

  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล รอบศูนย์ศพด หมู่ที่10

  ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างรั้ว คสล รอบศพด.หนองกี่ หมู่ที่10

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 แบบ สขร.1

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง หลักเกณฑ์แลวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำ

  การปฏิบัติตามกฎหมายในวันออกเสียงประชามติ

  ทำความเข้าใจ ก่อนลงประชามติ 7 สิงหา เตรียมตัวใช้สิทธิ์อย่างไร

  ประกาศการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อบล็อกข้ามคลองเกาะลอย-บางหัก บริเวณหน้าปั๊มวัชรินทร์ หมู่ที่

  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559

  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.