31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสายันต์

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ 3 สายหลังวัด

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บ้านวัด หมู่ที่ 8

  ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

  อบต.บ้านนา ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองชั้น เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ นโยบายการพัฒนาตำบลสัมฤทธิ์ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร

  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำค

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2560

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ การจัดโครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

  อบต.บ้านนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปี 2561

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)รอบเดื

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัยคุณธรรม ความโปรงใส และป้องกันทุจริ

  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.