31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การจัดเก็บภาษี

  ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมดำเนินงานตามมาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตตามโคร

  ขอเชิญประชุมและเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

  โครงการ โพรงอากาศร่วมใจ ทำนุบำรุงศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 วันที่ 24 พ.ค. 56

  มหกรรมสุขภาพถ้วนหน้าภาคพื้นบูรพาและมหกรรมสุขภาพดีวิถีบูรพา ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย วันที่ 16 - 17 พ.ค.

  โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2556 วันที่ 9 พ.ค. 56

  จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

  ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด วันที่ 1 พ.ค 56

  ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล

  วันวิสาขบูชา

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 ครั้งที่ 1

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ (กรณีไม่มีผู้ย

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำน

  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเกาะขวาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันท

  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2556

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.