31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศราคากลาง โครงการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาแค หมู่ที่ 7

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแถวคลอง ซอย 4 (คลองถม) หมู่ที่ 9 ตำบลเกวียน

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปรานอม อนุกานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกว

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเกวียนหัก บริเวณริมถนนสายขลุง - พลิ้

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกวียนหัก - สุขุมวิท ซอย 8 หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนห

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคานรูด ซอย 9 หมู่ที่ 4 (ซอยแสนสุข) ตำบลเกวี

  ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2

  ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2

  ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่

  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13

  ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

  ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง รางยูระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่1 และ ลานออกกำลังกายคสล หมู

  ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเ

  ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.