31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย หมู่ 6 ตำ

  วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Integrated solid waste disposal)

  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1

  เชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๕

  แผนผังขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร

  สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเกาะลอย ศรีเสม็ด

  ประกอบสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านสายบ้านคลองบางข้าว

  แจ้งการประชุมประจำเดือน

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย

  ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน

  กระบวนงานบริการตามภารกิจ ของ อบต.

  ข้อเสนอพิเศษ!!! ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ (กบข.)

  

  รายงานฐานะการเงินและการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2555

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.