31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข้อเสนอพิเศษ!!! ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ (กบข.)

  

  รายงานฐานะการเงินและการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2555

  ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก เรื่องให้เจ้าของป้ายมาชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อพนักงานเจ้าหน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก เรื่องให้เจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อ

  การประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ วันที่ 25 เม.ย 56

  โครงการเยี่ยมบ้านพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจผู้สูงอายุ วันที่ 10 - 15 เม.ย 56

  โครงการมหาสงกรานต์ สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ เม.ย 56

  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ 9 เม.ย 56

  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น สำหรับเยาวชน ประจำปี 2556 “การทำเสื้อยืดผ้าบาติก” วันที่ 5 เม.ย 56

  จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ วันที่ ๕ เม.ย ๕๖

  ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2552-2554

  ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2552-2554

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.