31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2552-2554

  ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2552-2554

  โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันผู้สูงอายุ

  ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2552-2554

  ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2552-2554

  ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2552-2554

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนา 2555

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้าน/จัดทำเเผนชุมชน/เเผนพัฒนาสามปี(พ.ศ2555-2557)

  การประชุมสภาประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 3 เม.ย 56

  โครงการฝึกอบรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี 2556 วันที่ 2 - 3 เม.ย 56

  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารอบต.บางกะไชย วันที่ 4 เมษายน 2556

  โครงการ “วัยรุ่นโพรงอากาศ รวมใจต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2556 วันที่ 1 เม.ย 56

  โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ 1 - 11 เม.ย 56

  การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน

  กระบวนงานและระยะเวลาการปฎิบัติราชการในการให้บริการประชาชน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.