31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ตารางวันแจกเบี้ยยังชีพ ของอบต.หนองกี่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

  ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2555

  โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2556

  ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ส

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยท

  ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.ชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 0

  ประเพณีบุญบวงสรวงปราสาทถมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2556

  ประกาศอำเภอสตึก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.