31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและติดประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ อบต.ชุมแสง สม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ส

  ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ อบต. พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) ระหว่างวันที่

  ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องป

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและติดประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ อบต.ชุมแสง สม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่

  การยื่นเสียภาษีประจำปี 2555

  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี๒๕๕๖

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2556

  ประกาศ เรื่อง การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป

  โครงการงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปี 2556

  ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูน

  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบพิมพ์เพื่อขอชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2556 อบต.คลองบ้านโพธิ์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.