31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๓,๔,๕,๖,๗,๑๑ และ หมู่ ๑๒

  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2555

  การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2557-2559

  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2555

  เทศบาลตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี2556-2558

  

  วัน อพปร.

  ประกาศเรื่องการพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล

  ประชาสัมพันธ์ ภาษีบำรังท้องที่ การชำระภาษี ปี ๒๕๕๖

  ตารางวันแจกเบี้ยยังชีพ ของอบต.หนองกี่

  ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2

  

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง

  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2556)

  โครงการจัดขบวนร่วมงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2556

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.