31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลหนองตาคง

  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัวโคก ครั้งที่ 1/2556

  โครงการอบรมหลักสูตร “การกรีดยางพาราและการทำแผ่นยาง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี ๒๕๕๕

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ๕๕

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ๔ โครงการ

  ประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ อบต.ดอน

  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอสม. ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน สมัยสามัญสมัยที่ 1/2556

  ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2556

  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 / 2555

  อบต.เสิงสางรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-5

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เคร

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.