31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษาพ 2555

  ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2555 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

  วันนัดพบแรงงาน

  โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สายทาง

  ผลการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอบต. คำโตนด (นักบริหารงาน อบต.) ๘

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการ

  ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร

  ประกาศเรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลบางคา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2555

  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัย ประจำปี 2555 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2556

  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น

  เปิดตัวแล้ว NISSAN PULSAR PRICE

  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที้สูงขึ้น

  อบต.หนองหอย เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.