31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก กำหนดเวลา สถานที่ดำเนินการ

  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) วันที่ 14 ก.พ - 2 มี.ค 56

  โครงการฝึกอบรมการทำอาหารไทย 4 ภาค ให้แก่สตรี วันที่ 11 - 13 ก.พ .56

  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 วันที่ 11 ก.พ. 56

  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 4 ก.พ - 7 มี .ค 56

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

  จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันที่ ๖ ก.พ. ๕๖

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลื

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงาน

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายบ้านสารวัตรน้อย

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายวัฒนา หมู่่ 1 ต.เกาะลอย

  ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

  ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

  ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการจัดเมล็ดพันธุข้าวหอมมะลิ 105 ประจำปี 2556

  ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งรองปลัด อบต.7

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.