31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  องค์การลริหารส่วนตำบลโหพรงอากาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป(เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา(เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558

  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลมาบไผ่

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

  อบต.หนองหงษ์ ได้รับทราบปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องถนนเส้น หมู่ 1-2-4 (จากวัดโป่งตามุข-ไปวัดหนองกะขะ ) แล

  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

  เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังจากท่อเหลี่ยมถึงปลายนา หมู่ที่ 18 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะ

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังถนนแพรกบางสาย หมู่ที่ 8 ต.โพรอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

  ประชาสัมพันธ์อบรมการผลิตอาหารแพะเนื้อคุณภาพ

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.