31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  

  ประกาศการรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2560

  

Hacked By LuXas // Muslim Defacer


  

  คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง

  ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

  ประชาสัมพันธ์แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

  แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

  แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์

  ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรระยะสั้น

  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2558

  ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห

  การประชุมชี้แจงการรับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเอดส์ วันที่ 23 ต.ค. 58

  ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายที่ 2)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มีนาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.