31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก BOX CULVERT (สายกลางบ้าน)หมู่ที่ ๑๗

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

  ประกาศ กำหนดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2559

  แผนพัฒนาสามปี (ประจำปี พ.ศ.2559–2561)

  Hacked By RePLiKa / Turkhackteam.Org / Anka Timi ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้า

  Hacked By RePLiKa / Turkhackteam.Org / Anka Timi / ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ

  โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (บริเวณฝายน้ำล้นโคกมะม่วง หมู่ที่ ๑๙

  โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมูู่ที่ 6

  ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายให้ใช้ได้ตามปกติ หมู่ที่ ๑๓,๑๗,๑๙,๒๑

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2559

  ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 10

  Hacked By RePLiKa / Turkhackteam.Org / Anka Timi ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกล

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2557

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างแรวงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ประจำปี 2558

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.