31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายชื่อ "คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา" อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมสภาองค์การบริห

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่อง กำหนดเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘

  ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งท

  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21

  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

  การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดเเปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32

  การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดเเปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

  การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพรบทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่

  การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรม

  การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้

  การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพรบทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุค

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.