31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556

  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

  ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

  ตารางรายรับจริง ปีงบประมาณ 2555

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษีบำรุงท้องที่

  ข่าวประชาสัมพันธืการรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล

  รายงานทางการเงิน

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

  อบต.คำโตนดร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

  ประชุมปรึกษาการดำเนินงานของ อบต.คำโตนด

  ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร (นาข้าว)

  ประกาศควบคุมภายใน ปี งบประมาณ ๒๕๕๕

  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

  ประกาศแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๖

  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๕

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.