31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

  ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจข้อมูลผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและใบอน

  ประชาสัมพันธ์บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกเวลาราชการ

  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ อบต.หนองตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙

  ประกาศ อบต.คลองบ้านโพธิ์ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุกปรับปรุงสภาพผิวจราจร ถนนราษฎรอุทิศ 1

  ประกาศ อบต.คลองบ้านโพธิ์ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองบ้านโพธิ์ 1/1 หมู่ที่ 1

  ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชและตัดหญ้าสองข้างทางถนน ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

  ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประ

  

  แผ่นที่เส้นทางปั่นจักรยาน โครงการปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2558

  ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัด

  ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย ที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพั

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 [234] 235 236 237 238 239 240 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.