31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน

  คุ่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

  คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

  การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

  คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

  ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย ที่ติดตั้งป้ายอนู่ในเตอบต.นิคมพัฒนา ยื่นแบบและชำระ

  คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

  ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.นิคมพัฒนา(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)

  คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคาร

  คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

  คุ่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคาร

  คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลง

  คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร

  คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

  คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.