31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  อบต.บ้านคู ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร

  อบต.บ้านคู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริ

  อบต.บ้านคู ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  อบต.บ้านคู ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงา

  อบต.บ้านคู ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

  อบต.บ้านคู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

  อบต.บ้านคูประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  อบต.บ้านคู ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

  ประกาศกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี

  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.