31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงฐานะการเงิน 2561

  ตารางแสดงวงเงิน โครงการกำจัดวัชพืชและตัดหญ้าสองข้างถนน

  ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงที่กำจัดขยะ

  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2561

  ประกาศ อบต.นาเลิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ประกาศยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ

  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ร

  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ (โดยวิธีเฉพาะเจา

  ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

  ประชาสัมพันธ์รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.หนองโดน

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.