31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

  โครงการลดขยะต้นทางสร้างจิตสำนึกรักความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  

  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559

  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องหใญ่ รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

  เทศบาลตำบลนามะเขือ

  ประกาศราคากลางวงเงินที่ได้รับจัดสรร (โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้า

  ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสง่าสามัคคี (วงเงินที่ไ

  วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายก อบต.ดอนตะหนิน มอบหมายให้รอง นายก อบต. และ

  วันนี้ที่ 27 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนิน พร้อมด้วยทีมงานจัดพิธีให้ประชา

  วันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดย นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมทีมงานคณะผุ้บริห

  ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหลุ่งประดู่

  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศของคตง. ประจำปีงบประมาณ 2559

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.