31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3

  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์

  ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย

  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ผลสอบ

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ประกาศสภาฯ อบต.ชุมแสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปี 2560

  ความรู้ในการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

  เผยแพร่ข้อมูลพันธกิจ วิสัยทัศน์ อบต.หนองบัว

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและติดประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง กำหนดสมัยป

  การอยู่เวรเพื่อบริการประชาชนในเขตตำบลชุมแสง ประจำเดือนมีนาคม 2560

  ขอเชิญร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.