31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ เรื่อง การเลือกผู้แทนภาคเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟิลห์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่8 บ้านบีกริม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เรื่อง การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยัง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กา

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนอง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ประจำปีงบป

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้ว

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท สหรุ่งเจริญ พล

  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมการจัดทำประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท สหรุ่งเจริญ พลาสต

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.