31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำร

  ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประ

  ขอเชิญผู้พิการรายใหม่ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคำโตนดที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 ลงทะเบียนขอรับ

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2558

  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559

  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ขอเชิญชวนร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณวัดมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา

  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557

  โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีบ้านผักกาดหญ้า พ.ศ.2557

  การประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิงสามัญประจำปี พ.ศ.2557

  โครการอบรมกฏหมายน่ารู้แก่ประชาชน

  ประกาศ อบต.พังตรุ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านบ่อระแหง หมู่ที่ 5

  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.วัดเกาะฯ(ถ่ายโอนจากกรมารศาสนา,กรมพัฒนาชุมชน) ตั้งแต่วันที่

  ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก ตำบลเมือง

  ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลวัดสุวรรณ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.