31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  

  ปิดงบประจำปี 2557

  ประกาศรายการการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557

  

  

  

  ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

  ประการใช้แผนพัฒนา ๓ ปี

  การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  แบบฟอร์มรายงานการตรวจการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

  แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

  แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

  แบบฟอร์มบัญชีรายการเอกสารประกอบคำอนุญาต

  รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

  ประกาศ อบต.หินลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ครูผู้ดูแล

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.