31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ครั้งที่ ๔

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องประมูลจ้างโครงการงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 30 ลุกบ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องประมูลจ้างโรงการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 50ถ

  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2557

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตะแบกบาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน

  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนรนรัง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 57

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2557

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  ประกาศรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2557

  ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.