ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ [ 11 ก.พ. 2563 ]
....................................................................................
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2561 ]
....................................................................................