องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
 


ร.ต.อ.ประเวช ปุงไธสง รองนายกฯได้รับมอบหมายจากนายเรืองศิลป์ ไอยะ นายก อบต.บ้านคู ให้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)ที่ ร.ร.วัดสระทอง


ร.ต.อ.ประเวช ปุงไธสง รองนายกฯได้รับมอบหมายจากนายเรืองศิลป์ ไอยะ นายก อบต.บ้านคู ให้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)ที่ ร.ร.วัดสระทอง ต.บ้านคู ชื่อโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK (Anitigen Test Kit)ในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสระทอง

2023-01-10
2023-01-10
2022-12-26
2022-12-20
2022-12-06
2022-12-01
2022-11-21
2022-10-11
2022-09-21
2022-09-21