องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 

ออนไลน์              1    คน
วันนี้                    7    คน
สัปดาห์นี้              0    คน
เดือนนี้                214    คน
ปีนี้                     7040    คน
ทั้งหมด               23492    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564
  การติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเส...
  ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเส...