องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 

ออนไลน์              1    คน
วันนี้                    1    คน
สัปดาห์นี้              1    คน
เดือนนี้                222    คน
ปีนี้                     3655    คน
ทั้งหมด               15481    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564


  โครงการ 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตบนท้องถนนส่งเสริมกา...
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะ...
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...