องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

ออนไลน์              5    คน
วันนี้                    13    คน
สัปดาห์นี้              25    คน
เดือนนี้                318    คน
ปีนี้                     1202    คน
ทั้งหมด               13028    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...
  ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเส...
  ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเส...