องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 

ออนไลน์              2    คน
วันนี้                    2    คน
สัปดาห์นี้              11    คน
เดือนนี้                102    คน
ปีนี้                     4399    คน
ทั้งหมด               16225    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564


  18 ตุลาคม 2566 สำรวจภัยแล้งเบื้องต้น บ้านโนนสะอาด ...
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมเน...
  5 ตุลาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะ...