องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูขับเคลื่อน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 11 มี.ค. 2567 ]16
2 กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]13
4 เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]9
5 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]8
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูเรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา [ 9 ก.พ. 2567 ]10
7 การขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำ อบต.บ้านคู [ 7 ก.พ. 2567 ]15
8 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]8
9 ติดประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]9
10 ประกาศกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]10
11 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการจริยธรรม [ 22 ม.ค. 2567 ]10
12 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 9 ม.ค. 2567 ]7
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง ราคาประเมินทุน ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 5 ม.ค. 2567 ]10
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.3) [ 5 ม.ค. 2567 ]8
15 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]9
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]18
17 ประชาสัมพัน์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ธ.ค. 2566 ]18
18 ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ธ.ค. 2566 ]12
19 รณรงค์งดรับ งดให้ของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]7
20 ประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5