องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินปี 2565 [ 10 มี.ค. 2566 ]0
2 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]4
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 ก.พ. 2566 ]0
4 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]6
5 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 10 ม.ค. 2566 ]3
6 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]4
7 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ธ.ค. 2565 ]16
8 เรืองการขยายเวลาการเก็บภาษีประจำปี2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]9
9 การออกสำรวจพื้นที่15หมู่บ้านเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินประจำปีงบประมาณ2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]8
10 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]28
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]13
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูเรื่องเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รถเกี่ยวข้าว)ปีงบประมาณ2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]21
13 ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]17
14 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]21
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่ิอสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]30
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]22
17 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]19
18 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]27
19 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย(รถดูดส้วม)ประจำปีงบพ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]36
20 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 19 ก.ค. 2565 ]85
 
หน้า 1|2|3