องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 [ 23 พ.ค. 2565 ]19
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระบบ ITA [ 2 มี.ค. 2565 ]75
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มี.ค. 2565 ]69
4 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]71
5 การประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 ก.พ. 2565 ]54
6 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. มกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]65
7 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 25 ม.ค. 2565 ]93
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1) [ 24 ม.ค. 2565 ]87
9 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา [ 13 ม.ค. 2565 ]31
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]88
11 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 4 ม.ค. 2565 ]69
12 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 4 ม.ค. 2565 ]72
13 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก [ 27 ธ.ค. 2564 ]63
14 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 17 ธ.ค. 2564 ]116
15 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 17 ธ.ค. 2564 ]114
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องกำหนดวัน สถานที่สอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 23 พ.ย. 2564 ]121
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องกำหนดวัน สถานที่สอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 23 พ.ย. 2564 ]120
18 แบบประกาศกิจกรรมบ้านคูจัดตั้งศูนย์บริการร่มในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 [ 19 พ.ย. 2564 ]24
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]128
20 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]127
 
หน้า 1|2