องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาจากฟาร์สุกรในพื้นที่ พร้อมทั้งประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไข


2024-01-25
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-05
2023-12-19
2023-12-18
2023-10-18
2023-10-13
2023-10-05