องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
กองช่าง 

นายสมพร กอหญ้ากลาง
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ว่าง)


นายช่างโยธา
 


นางสาวนันทิยา เซ็นโต๊ะ


ผู้ช่วยนายช่างโยธา