องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2566 ]4
2 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]6
3 การรับฟังความคิดเห็น และตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน [ 16 พ.ย. 2565 ]7
4 สถิติผู้มาข้อรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]5
5 คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 [ 28 ก.ย. 2565 ]6
6 คำสั่งและประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 22 ก.ย. 2565 ]5
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 15 ส.ค. 2565 ]4
8 ราชกิจจานุเบกษาประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.ค. 2565 ]69
9 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (แผ่นพับ) [ 8 ม.ค. 2563 ]184