องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]10
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]10
3 ประกาศ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]12
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 6 มี.ค. 2566 ]23
5 การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู Do & Don" t [ 6 มี.ค. 2566 ]21
6 ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 28 ก.พ. 2566 ]19
7 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 10 ก.พ. 2566 ]19
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]20
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]92
10 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]91
11 สรุปประมวลจริยธรรม [ 23 พ.ค. 2565 ]85