องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ