องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ