องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ