องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง