องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ