องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


การย้ายพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การย้ายพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ