องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ