องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ