องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


หนังสือแสดงการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือแสดงการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ