องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


การป้องกันการกระทาผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การป้องกันการกระทาผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ