องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


ประกาศคณกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ