องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ